Ulthera

„Ulthera – jedyny na świecie system łączący obrazowanie USG z liftingiem przy użyciu skoncentrowanej wiązki ultradźwięków”.
Artykuł napisany przez dr Magdalenę Rogóż

Streszczenie

System Ulthera jest platformą, która w trakcie pracy wykorzystuje obrazowanie USG i skoncentrowaną wiązkę ultradźwięków. Według najnowszych doniesień zabieg ten jest uznawany obecnie za najbardziej rewolucyjne urządzenie medycyny estetycznej.

System Ulthera wyprodukowany w Mesa w Arizonie w Stanach Zjednoczonych Amerykii Północnej jest wyposażony w unikatową obecnie na rynku głowicę zabiegową, która charakteryzuje się unikalnym podwójnym działaniem przetworników.

Urządzenie emituje energię ultradźwięków wykorzystywaną w zabiegu zarówno do celów diagnostycznych, obrazowania tkanek poddawanych terapii, jak i do emisji skoncentrowanej fali ultradźwiękowej stosowanej na określoną głębokość i wykorzystywaną do leczenia włóknistej warstwy leżącej pod tkanką podskórną, a powyżej mięśni- bez szkody dla innych tkanek znajdujących się powyżej lub poniżej.

Takie podejście pozwala lekarzom na kontrolę i na precyzyjne umieszczenie energii cieplnej w określonych głębokościach tkanek. Powierzchnia tkanek, od naskórka aż do punktu leczenia, jest bezpieczna, zapewniając dokładne kumulowanie się energii w miejscu przeznaczenia. Efektem pojawiającym się po zabiegu jest widoczna poprawa stanu napięcia tkanek.
Słowa kluczowe: obrazowanie USG, ultradźwięki, lifting, nieablacyjny, napięcie skóry,

 

WSTĘP

Platforma technologiczna Ulthera jest oznaczona znakiem CE, który otrzymała w grudniu 2008r i znakiem FDA 510k, który został przyznany wyżej wymienionej technologii we wrześniu 2009r. Technologia ta jest chroniona przez ponad 100 patentów.

Opatentowany system głowicy zabiegowej wraz z przetwornikiem, DeepSEEtechnologii ® pozwala na zastosowanie technologii nigdy wcześniej niestosowanej w medycynie estetycznej.

Dwa specjalistyczne sposoby: ultrasonografii – jeden stosowany dla obrazowania i jeden dla emisji i skupienia akustycznej energii, aby stworzyć efekt termiczny pod skórą, są połączone w jeden przetwornik. Ulthera system stanowi nową kategorię nieinwazyjnych estetycznych sposobów odmładzania skóry (R. Rox Anderson, dr n. med., dyrektor Wellman Centrum dla Fotomedycyny(Boston, Massachusetts, USA) i profesor dermatologii w Harvard Medical School (Cambridge, Massachusetts, USA).

Technologia ultradźwiękowa daje lekarzom bezprecedensową kontrolę uszkodzenia termicznego na ściśle określonej głębokości w tkance.

To innowacyjne podejście powoduje osiągnięcie dużego bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zabiegów połączonego ze skuteczną terapią w porównaniu z wcześniejszymi technologiami stosowanymi w celu odmłodzenia skóry.

Według dr n. med. Jasona Poznera, chirurga i dyrektor medycznego Instytutu Medycyny Estetycznej (Boca Raton,Florida, USA), „Ulthera System stanowi naturalną ewolucję, w odpowiedzi na rosnący popyt na bezpieczniejszą, bardziej skuteczną metodę likwidującą objawy starzenia przy minimalizacji inwazyjności i wyłączenia z życia codziennego”.

W trakcie zabiegu dochodzi do aplikacji ultradźwięków, przekazania tkankom wewnątrz określonej dawki energii cieplnej potrzebnej do spowodowania obrażeń w określonym miejscu w skórze, i stymulowania naturalnego procesu gojenia się ran.

 

PRZEGLĄD INNYCH METOD

Jeśli chcemy przeanalizować sposoby odmładzania skóry twarzy stosowane w trakcie ostatnich 20 lat w medycynie estetycznej to należy wspomnieć o technologii wykorzystującej laser dwutlenkowo-węglowy ( CO2 ), urządzeniu stosowanym do powierzchownych zabiegów odmładzających od1994 roku. System ten pracował bardzo dobrze, ale po wykonaniu zabiegów u pacjentów często dochodziło do pojawienia się różnych skutków ubocznych w postaci blizn, odbarwień i długiego czasu gojenia tkanek po zabiegu co powodowało ,,wyłączenie” pacjentów z życia codziennego.

Około roku 2000 zaczęto używać nieablacyjnych laserów do przeciwdziałania skutkom starzenia się skóry. Efekty osiągane w trakcie tych zabiegów i wyniki później dostarczane są jednoznaczne. Aby osiągnąć dobre efekty poprawiające w sposób widoczny stan skóry potrzebne jest wykonanie dużej liczby zabiegów.

W celu uzyskania efektów zadowalających dla pacjentów w procesie przeciwdziałania starzeniu się skóry, zaczęto poszukiwać nieinwazyjnych technologii wykorzystujących inne źródła energii. Technologią taką jest Radiofrekwencja (RF), zabieg wykorzystujący prąd o częstotliwości radiowej, który pozwala na oddziaływanie energii na głębsze warstwy skóry. Jednak i w tej technologii pojawiły się skutki uboczne zabiegu spowodowane dostarczeniem dużej ilości energii do głębokich warstw skóry, które spowodowały zbyt rozległe uszkodzenia termiczne tkanek.

Obecnie obok wymienionych już wcześniej metod wykorzystujących szerokopasmowe światło, jedno i dwubiegunowe częstotliwości radiowe oraz połączenia tych dwóch rodzajów energii.Na rynku metod stosowanych do odmładzania skóry twarzy pojawiła się jeszcze jedna nowa technologia, wykorzystująca zogniskowaną energię ultradźwiękową na jednej odpowiedniej płaszczyźnie głęboko w tkankach.

 

TECHNIKA ZABIEGOWA

Metoda ta opiera się na efekcie termicznym, polegającym na podaniu na odpowiednią głębokość zogniskowanego impulsu ultradźwiękowego, który powoduje lokalne uszkodzenia cieplne, pobudzając tkanki do tworzenia łańcuchów naprawczych wraz z tworzeniem nowego kolagenu. Zabieg ten nie wywołuje żadnych niekorzystnych zmian w tkankach innych niż te, dla których energia jest przeznaczona.

System z powodzeniem łączy obrazowanie USG z terapią ultradźwiękową. Urządzenie wysyła energię do głębszych struktur przy użyciu wklęsłego przetwornika emitującego ultradźwięki, a energia ta koncentruje się dokładnie na docelowej głębokości, co pozwala na przejście przez skórę bez przerywania jej bariery. Dr Pozner uważa, że ,,Ulthera System” ma fenomenalny potencjał, którym jest zdolność dostosowania leczenia do głębokości tkanek mających ulec przemodelowaniu w trakcie leczenia poszczególnych pacjentów. Jest to metoda bardzo skuteczna, przeznaczona dla dużej grupy pacjentów niezależnie od koloru skóry, jej grubości lub innych różnic występujących w strukturze twarzy. Żadne inne urządzenie występujące obecnie na rynku nie ma takich właściwości i możliwości zabiegowych.

Inne urządzenia ultradźwiękowe są o stałej ogniskowej i energia przez nie emitowana sięga znacznie głębiej do tkanek. Obecnie są one stosowane w zabiegach likwidacji nadmiarów tkanki tłuszczowej w określonych obszarach ciała u pacjentów.  Polem zabiegowym jest w tym momencie duża ilość tkanki tłuszczowej, a energia emitowana przez odpowiednie urządzenie dociera na głębokość od 10 do 33mm.

Innym unikalnym aspektem stosowania tej technologii, jest zdolność do uzyskania poprawy napięcia i uniesienia skóry.

W przeciwieństwie do zasad nie chirurgicznych będących obecnie w użyciu, terapia systemem Ulthera powoduje oddziaływanie, nie tylko na kolagen i elastynę, ale również na powierzchniowy system mięśniowo-powięziowy w skrócie nazywany, SMAS, które to objawia się wywołaniem po zabiegu efektu porównywalnego do liftingu twarzy.

Podobne zdanie wygłasza dr. n. med. Sean Lanigan dyrektor kliniki Dermatologii, z siedzibą w Edgbaston, Birmingham w Anglii mówiąc, że poza liftingiem w wyżej wymienionym zabiegu uzyskujemy również przemodelowanie poszczególnych warstw, co bardzo korzystnie wpływa na poprawę struktury skóry. System Ulthera, jest urządzeniem, które może jednocześnie obrazować tkanki w procesie ich leczenia, pozwala precyzyjnie kontrolować osadzanie się energii w ich głębi i jest również dość łatwe do użycia, oczywiście po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

 

PROCEDURA ZABIEGOWA

Etapy zabiegu

Korzystając z głowicy zabiegowej, operator skanuje dwuwymiarowy obraz, w czasie rzeczywistym, z wysoką rozdzielczością w obszarze zabiegowym do głębokości około 8 mm, który pojawia się na ekranie aparatu.

Dzięki temu, użytkownik może określić idealną głębokość, na jakiej będzie pracował i do której będzie skierowana wiązka energii. Na ekranie wyświetlacza można również zaobserwować powietrze pojawiające się pomiędzy głowicą zabiegową a powierzchnią skóry, które trzeba wyeliminować jak również tkanki poniżej strefy zabiegowej. Pomaga to, zatem uniknąć nieumyślnego podrażnienia ważnych sieci naczyniowych lub nerwowych. Nie ma zgadywania, co do obszaru zabiegowego. Jest to obecnie niespotykany poziom dokładności i łatwości w obsłudze występujący w zabiegach tego typu.

Kolejnym etapem zabiegu po obejrzeniu pola zabiegowego jest dobór odpowiedniego przetwornika dokonany na podstawie oczekiwanej i pożądanej w trakcie zabiegu głębokości efektu cieplnego. Obecnie do aparatu dostępne są trzy przetworniki emitujące fale ultradźwiękowe przenikające do głębokości od 3 do 4,5 mm w głąb tkanek. Przetworniki te mają następujące parametry zabiegowe: pierwszy oddziaływuje na głębokość 4,5mm ma częstotliwość 4,4 MHz i moc pomiędzy 30-80W, przy długości ekspozycji 10-80ms; drugi przetwornik działa również na głębokości 4,5mm ale ma częstotliwość 7,5 MHz i moc pomiędzy 30-55W, przy długości ekspozycji 10-80ms; natomiast trzeci przetwornik oddziaływuje na głębokość 3,5mm ma częstotliwość 7,5 MHz i moc pomiędzy 15-55W, przy długości ekspozycji 10-80ms. Według informacji zawartej w literaturze dotyczącej działania ultradźwięków na tkanki wiadomo, że przetworniki o wysokiej częstotliwości mocniej niż te o niskiej częstotliwości oddziaływują na tkanki powierzchowne.

Wybór przetwornika ma bezpośredni wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia w tym systemie. Stosowane przetworniki są przeznaczone do wielu pacjentów, ale są wyliczone do określonej ilości energii, którą są w stanie przekazać.
Po aktywacji i przygotowaniu każdy przetwornik dostarcza do tkanek grupę impulsów podawaną w głębi tkanek w postaci linijnych strzałów z impulsami tworzącymi w tkankach punkty koagulacji termalnej (TCP) i w ten sposób powstają linie dyskretnych punktów termicznej koagulacji, które tworzą spójną matrycę na docelowej płaszczyźnie zabiegowej. Według najnowszych doniesień omawianych przez dr D.I. Dunkan zastosowanie w jednym zabiegu dwóch przetworników oddziaływujących na różnych głębokościach powoduje wielopoziomowe zabiegi, które w końcowej analizie dają lepsze wyniki, w postaci poprawy stanu skóry i mocniejszego jej napięcia.
Dobór pacjentów
Najlepszymi kandydatami do zabiegu Ulthera, po przeanalizowaniu literatury są, osoby w fazie wczesnej późnego wieku średniego, niestety do dzisiaj nie ustalono cech idealnego pacjenta na potrzeby tej technologii. Najlepszymi pacjentami wydają się być osoby z łagodną lub średnią wiotkością skóry, które mają obniżoną linię brwi, nadmiar skóry na górnej powiece oraz opadające powieki. Również osoby mające opadającą skórę na policzkach czy spłaszczenie środka policzków oraz głębokie fałdy nosowo-wargowe, opadające podgardle, zanik linii żuchwy, opadające kąciki ust i zwiotczenie podbródka wydają się być idealnymi kandydatami.
Ultradźwięki stosowane w trakcie zabiegu nie powodują zmniejszenia zmian powstałych w wyniku fotostarzenia –dyschromii czy teleangiektazji. Pacjenci, którzy decydują się na terapie urządzeniem Ulthera powinni mieć rozsądne oczekiwania, co do szczytowej poprawy następującej kilka miesięcy po zabiegu i korekty wyglądu, lecz nie mogą oczekiwać całkowitej eliminacji obwisłej skóry.
Przygotowanie do zabiegu
Przygotowanie skóry do zabiegu polega na jej oczyszczeniu i w niektórych przypadkach, u osób zgłaszających niski próg odczuwania bólu, zastosowanie powierzchniowego znieczulenia. Bezpośrednio przed zabiegiem środek znieczulający należy zmyć.
Schemat zabiegu
Następnie należy dobrać odpowiedni przetwornik zalecany przez producenta według map zabiegowych.
Na powierzchnię skóry należy nałożyć niewielką ilość żelu do ultrasonografii, pełniącego w tym momencie funkcję substancji sprzęgającej. Następnie przetwornik, mocno, ale równomiernie dociska się do skóry w miejscu zabiegowym.
Na ekranie monitora obserwujemy obraz skóry uzyskany dzięki badaniu USG, obraz ten jest potrzebny do potwierdzenia właściwego obszaru oddziaływania ultradźwięków na tkanki, co do głębokości ich emisji. Po stwierdzeniu właściwej głębokości rozpoczyna się procedurę zabiegową poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku jest wyzwalana określona emisja ultradźwięków w postaci liniowego układu impulsów wysyłanego przez około 2 sekundy, na obszarze 25 milimetrów. Głęboko w tkankach powstaje 17 punktów skoagulowanych, oddalonych od siebie w odległości od 1,1 -1,5 mm w zależności od głębokości zabiegowej.
Następnie unosi się sondę ze skóry i przemieszcza o 2-3 mm od linii poprzedniej. I znów powtarza się cały proces zabiegowy. Procedura zabiegowa wykonywana na całej twarzy zajmuje około 30- 45 minut. Punkty koagulacji termalnej występujące głęboko w tkankach nie są w żaden sposób widoczne na powierzchni skóry po zabiegu.
Postępowanie po zabiegu i skutki uboczne
Po zakończeniu zabiegu należy ze skóry pacjenta usunąć żel do ultrasonografii. Jeśli chodzi o stan skóry to po sesji obserwuje się u pacjentów lekkie zaczerwienienie, utrzymujące się maksymalnie kilka godzin po terapii, u niektórych pacjentów pojawia się delikatna opuchlizna, która może się utrzymywać do kilku dni. Według procedury zabiegowej, jeśli pacjenci doświadczą jakichkolwiek innych efektów niepożądanych powinni skontaktować się z lekarzem.
Jak na razie uszkodzenia tkanek w postaci: nadżerek, owrzodzeń, oparzeń, zagłębień, trwałych nierówności powierzchni, krwawień, siniaków/ wybroczy nie zostały do dziś odnotowane.
Pacjenci mogą od razu po zabiegu wrócić do normalnej aktywności życiowej podaje dr Brian Zelickson i specjaliści z Centrum Laserowego  Edina w Minnescie w USA, a efekt poprawy stanu skóry w postaci napięcia skóry będą się pojawiały stopniowo w ciągu następnych 3-9 miesięcy.
Według dr Poznera Ulthera System może być ostatnim elementem układanki dla osób poszukujących prawdziwego prototypu nie chirurgicznego Face-lift. W najbliższej przyszłości, to urządzenie będzie służyć przede wszystkim pacjentom, którzy chcą widocznego i spektakularnego obrazu poprawy tkanki bez operacji, uważa dr Zelickson.

 

WNIOSKI

Technologia Ulthera wykorzystująca do napinania skóry ultradźwięki jest bardzo obiecującą metodą przeznaczoną do zabiegów poprawiających stan napięcia naszej skóry.
Obecnie prowadzone badania wykazują dużą efektywność ultradźwięków w zabiegach mających na celu uniesienie brwi, poprawę napięcia skóry w obrębie żuchwy, redukcję zmarszczek poziomych na czole i okolicach skroniowych.
Napinanie skóry przy użyciu ultradźwięków powoduje dostarczenie do tkanek grupy impulsów podanych w głębi tkanek w postaci linijnych strzałów tworzących w tkankach punkty koagulacji termalnej, w ten sposób powstają dyskretne linie punktów termicznej koagulacji, które tworzą spójną matrycę na docelowej płaszczyźnie zabiegowej.
Według najnowszych doniesień zastosowanie w jednym zabiegu dwóch przetworników oddziaływujących na różnych głębokościach powoduje wielopoziomowe zabiegi, które w końcowej analizie dają lepsze wyniki, w postaci poprawy stanu skóry i mocniejszego jej napięcia.

 

PIŚMIENNICTWO

1. Coleman DJ. Therapeutic ultrasound In the treatment of glaucoma-II Clinical Applications. Ophthalmology 1985, 92:347-353.
2. Gelet A, Chapelon JY, Bouvier R. Transrectal high-intensity focused ultrasound: minimally invasive therapy of localized prostate cancer. Journal of Endourology 2000, 14:519-528.
3. Gliklich R, White WM, Barthe PG, Slayton MH, Makin IRS.Clinical pilot study of intens ultrasound (IUS) therapy to deep dermal facial skin and subcutaneous tissues. Archives in Facial and Plasic Surgery 2007, 9:88-95.
4. Kennedy JE, ter Haar GR, Cranston D. High intensity focused ultrasound of the future? British Journal of Radiology 2003, 76:590-599.
5. Makin IRS, Mast TDM, Faidi WF, Runk MM, Barthe PG, Slayton MH. Miniaturized arrays for interstitial ablation and imaging. Ultrasound in Medicine and Biology 2005, 31:1539-1550
6. Mast TDM, Makin IRS, Faidi WF, Runk MM, Barthe PG, Slayton MH. Bulk ablation of soft tissue with intens ultrasound: Modeling and experiments. Journal of the Acoustic Society of America 2005, 118:2715-2724.
7. Moreno-Moraga J, Valero-Altes T, Riquelme A-M, Isarria-Marcosy MI, Royo de la T. Body contouring by non-invasive transdermal focused ultrasound. Laser in Surgery and Medicine 2007, 39:315-323.
8. Murad A, White LE, Martin N, Witherspoon J, MD, Yoo S, West DP. Ultrasound tightening of facial and neck skin: A rater-blinded prospective cohort study. Journal Academy  Dermatology  February 2010, vol.62, 2:262 -269.
9. Murad A., Dover JS. Napinanie skóry twarzy i szyi z użyciem ultradźwięków. [w:] Nieoperacyjny lifting. Murad A, Dover JS. Redaktor wydania polskiego Kaszuba A..(red) Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010: 33-39.
10. Palmera PES Diagnostyka ultrasonograficzna (red) PZWL 2000,
11. Stewart EA, Gedroyc WMW, Tempany CMC. Focused ultrasound treatment of uterine fibroid tumors: safety and feasibility of a noninvasive thermoablative technigu. AmericanJournal of Obsteric Gynecology 2003, 189:48-54.
12. ter Haar GR. Acoustic burgery. Physics Today 2001, Dec:29-34.
13. White WM, Makin IRS, Barthe PG, Slayton MH, Gliklich R. Selective creation of thermal injury zones within the superficial musculoaponeurotic system (SMAS) by intense ultrasound therapy: A new target for non-invasive facial rejuvenation. Archives of Facial Plasic Surgery 2007, 9:22-29
14. White WM, Makin IRS, Slayton MH, Barthe PG, Gliklich R. Selective transcutaneous delivery of energy to porcine soft tissues using intense ultrasound (IUS). Journal of Lasers in Surgery and Medicine 2008, 40:67-75.